DEPUNE O PETIȚIE
?
Program de lucru
Luni-Vineri: 8:00 - 17:00
Linia Verde
Doar rețeaua fixă
TELEFONUL CONSUMATORULUI
SEMNALEAZĂ ACTE DE CORUPȚIE
menu
Prima Obligaţiile persoanei supuse controlului
Obligaţiile persoanei supuse controlului

(1) Persoana supusă controlului este obligată:

  • a) să prezinte documentele şi informaţiile ce ţin direct de obiectul controlului, solicitate de inspector în vederea efectuării controlului;
  • c) să permită accesul inspectorilor în încăperile sale de serviciu pe parcursul programului de lucru;
  • d) să asigure, la inițierea controlului și pe durata desfășurării acestuia, prezența conducătorului său ori a reprezentantului.

(2) Persoana supusă controlului şi angajaţii acesteia, în limitele competenţei, au obligaţia de a coopera cu inspectorul şi de a contribui la exercitarea drepturilor acestuia specificate la art. 23.

(3) Persoana supusă controlului care, în virtutea prevederilor legii, este ţinută de o obligaţie de confidenţialitate poate refuza cooperarea doar în limita şi în măsura în care cererea inspectorului intră în conflict cu obligaţia de confidenţialitate.

(4) Orice constatare a unui fapt, care ulterior nu poate fi probat sau care împiedică efectuarea controlului (lipsa persoanei la adresa indicată, îngrădirea accesului, refuzul de a prezenta documentaţia solicitată etc.), stabilit de inspector în procesul efectuării controlului, va fi consemnat în procesul-verbal de control, semnat de inspector şi de reprezentantul persoanei supuse controlului sau, în caz de refuz ori de imposibilitate a prezenţei acestuia, de cel puţin 2 martori.

12 Iulie | 2024
Recomandările ISSPNPC cu privire la serviciile de reparație auto!
În urma  înregistrării a mai multor apeluri ce țin de prestarea necorespunzătoare a serviciilor auto, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, amintește consumatorilor care sunt principalele reguli pe care trebui...
10 Iulie | 2024
Studenții stagiari în vizită la ISSPNPC
Azi, data de 10 iulie 2024, Inspectoratul de Stat Pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, punctul național de contact în domeniul protecției consumatorilor a găzduit un grup de studenți stagiari ai programului de stagii plătite în servici...
05 Iulie | 2024
Participarea ISSPNPC la conferința științifică „Energie, Eficiență, Ecologie...
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor autoritate subordonată Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, a participat la conferința științifică „Energie, Eficiență, Ecologie și Educație”, organizată de Asociația Inginerilor de Instalații din Republica Moldova (AIIRM), ...