DEPUNE O PETIȚIE
?
Program de lucru
Luni-Vineri: 8:00 - 17:00
Linia Verde
Doar rețeaua fixă
TELEFONUL CONSUMATORULUI
SEMNALEAZĂ ACTE DE CORUPȚIE
menu
Prima Remedierea unor încălcări care constituie contravenții
Remedierea unor încălcări care constituie contravenții

Planul de remediere

(1) Planul de remediere reprezintă o anexă la procesul-verbal cu privire la contravenție, întocmită în condițiile prezentului capitol, în care agentul constatator stabilește, cu titlu de recomandare, măsuri de remediere și termenul realizării acestora în vederea conformării contravenientului cu cerințele legislației.

(2) Planul de remediere este întocmit și anexat de către agentul constatator la procesul-verbal cu privire la contravenție prin care s-a constatat contravenția în rezultatul controlului de stat efectuat de către organele abilitate cu funcții de control, conform Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

(3) În cazul întocmirii unui plan de remediere, nu se aplică sancțiuni contravenționale, inclusiv sancțiuni complementare, până la expirarea termenului de remediere.

(4) Termenul de remediere reprezintă o perioadă între 30 și 90 de zile lucrătoare de la data comunicării procesului-verbal cu privire la contravenție, în decursul căreia contravenientul are posibilitatea remedierii încălcărilor constatate și conformării cu cerințele legislației. Termenul de remediere se stabilește luând în considerare circumstanțele săvârșirii faptei și complexitatea acțiunilor ce urmează a fi întreprinse de către contravenient. Termenul de remediere stabilit de agentul constatator nu poate fi modificat.

(5) Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere în cazul în care:

a) contravenientul înlătură imediat încălcarea constatată;

b) în termen de 3 luni de la data realizării unei măsuri de remediere din planul de remediere, contravenientul săvârșește din nou contravenția pentru care aceasta a fost stabilită;

c) contravenientului i-au fost emise prescripții pentru aceleași încălcări de către organul de control, conform Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, iar acesta nu le-a executat în termenul stabilit.

(6) Responsabilitatea realizării măsurilor de remediere revine persoanei care, conform legii, poartă răspundere contravențională pentru faptele constatate.

(7) Modelul planului de remediere este stabilit în anexa la Codul Contravențional.

(8) Întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție cu încălcarea prevederilor prezentului capitol atrage nulitatea procesului-verbal.

(9) În termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, agentul constatator verifică acțiunile întreprinse de contravenient și completează partea a II-a a planului de remediere, în care menționează în ce proporție au fost realizate măsurile de remediere stabilite.

(10) În cazul în care, în urma verificării indicate la alin. (9), se constată neconformarea contravenientului cu cerințele legale și nerealizarea măsurilor de remediere în termenul stabilit, agentul constatator întocmește un alt proces-verbal cu privire la contravenție, prin care persoanei responsabile i se aplică sancțiunile contravenționale respective.

(11) Prevederile prezentului capitol se aplică pentru contravențiile prevăzute la art. 55–61, art.74–743, art. 761, art. 77 alin. (1)–(7), art. 771, art. 79 alin. (1) și (5), art. 80–84, art. 911, art. 93–95, art. 97–98, art. 109–156, art. 157 alin. (1)–(3), (5) și (61), art. 158–169, art. 177, art. 1801, art. 182–1961, art. 197 alin. (1)–(10) și (12)–(29), art. 198–2001, art. 204, art. 206, art. 207, art. 2211, art. 224, art. 246–2591, art. 268–271, art. 2721 alin. (3), (7)–(11), (13) și (14), art. 273 pct. 1)–4), 6), 10)–14), 17) și 18), art. 274 alin. (2)–(4), (6) și (7), art. 275, 276, art. 2771–281, art. 283–285, art. 286 alin. (1), (2) și (5), art. 2932 alin. (4) și (5), art. 3301, art. 3303, art. 3305, art. 344–345, art. 348, art. 349 alin. (1) și (4), art. 358, art. 3581, art. 364 alin. (6)–(8), art. 3641 Cod Contravențional.

 

22 Martie | 2023
Vizita de consultanță la Clubului Antreprenorilor Onești
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC), promovând valorile de onestitate în rândul mediului de afaceri față de consumatori, a fost acceptată invitația Camerei de Comerț Americană (AmCham Moldova), de a participa în calitate de moderatori la Clubului Antrepr...
22 Martie | 2023
Întrevederea reprezentanților ISSPNPC cu atașatul Ambasadei Austriei
Reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la data de 22 martie curent, au avut o întrevedere cu noul atașat al Ambasadei Austriei în Republica Moldova responsabil pentru Afaceri Sociale, Sănătate, Îngrijire și Protecția Consumatorului dl Martin Muehlbacher. ...
21 Martie | 2023
Forumul Național de Educație Financiară din Republica Moldova
Astăzi 21 martie curent, reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare au participat la Forumul Național de Educație Financiară, evenimentul fiind organizat de Banca Națională a Moldovei în contextul promovării educației financiare în Republica Moldova. Au fost puse în discuții 3 panelu...