DEPUNE O PETIȚIE
?
Program de lucru
Luni-Vineri: 8:00 - 17:00
Linia Verde
Doar rețeaua fixă
TELEFONUL CONSUMATORULUI
SEMNALEAZĂ ACTE DE CORUPȚIE
menu
Prima Repararea prejudiciului
Repararea prejudiciului

(1) Consumatorul este în drept să pretindă repararea prejudiciului cauzat de produsele, serviciile necorespunzătoare indiferent de faptul dacă s-a aflat sau nu în relaţii contractuale cu vînzătorul, prestatorul.

(2) Prejudiciul se repară de către vînzător, prestator şi în cazul în care livrarea produsului, prestarea serviciului se fac în mod gratuit sau la preţ redus ori dacă produsul a fost comercializat ca piese de schimb sau distribuit sub altă formă.

(3) Prejudiciul (inclusiv moral) se repară de către vînzător, prestator dacă a fost cauzat pe parcursul:

  • a) termenului de valabilitate sau pînă la data de minimă durabiliate – la produsele pentru care se stabileşte acest termen/dată;
  • b) duratei de funcţionare - la produsele de folosinţă îndelungată;
  • c) a 2 ani - la produsele pentru care nu este prevăzută stabilirea termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate sau duratei de funcţionare.

(4) Prejudiciul moral cauzat consumatorului de către producător, vînzător, prestator prin încălcarea drepturilor lui prevăzute de prezenta lege, precum şi de alte acte normative, se repară în mărimea stabilită de instanţa judecătorească.

(5) Prejudiciul moral se repară indiferent de repararea prejudiciului material cauzat consumatorului.

(6) Pentru repararea prejudiciului cauzat consumatorului, acesta trebuie să facă dovada prejudiciului.

(7) Pentru încălcarea termenului de 14 zile sau termenul convenit cu consumatorul, vînzătorul, prestatorul achită consumatorului pentru fiecare zi (oră, dacă termenul a fost stabilit în ore) depăşită o penalitate în mărime de 1% din preţul produsului, serviciului în vigoare la data examinării reclamaţiei consumatorului.

(71) Cuantumul penalității menționate la alin. (7) nu poate depăși prețul produsului sau prețul unui anumit tip de executare a lucrării/prestării serviciului, sau prețul total al comenzii în cazul în care costul produsului sau al unui anumit tip de executare a lucrării/prestării serviciului nu este determinat de contract.

(8) În cazul încălcării termenelor stabilite de începere şi finalizare a prestării serviciului (executării lucrării) sau termenelor noi fixate de consumator, prestatorul (executantul) achită consumatorului pentru fiecare zi (oră, dacă termenul a fost stabilit în ore) depăşită o penalitate în mărime de 2% din preţul serviciului (lucrării).

(9) Prin contractul de prestare a serviciului (executare a lucrării) se poate stabili o penalitate mai mare.

(10) Plata penalităţilor şi repararea prejudiciului nu exonerează vînzătorul, prestatorul (executantul) de îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin faţă de consumator.

(11) Pretenţiile consumatorului privind repararea prejudiciului şi achitarea penalităţilor, prevăzute de prezenta lege sau de contract, se soluţionează de vînzător, prestator pe cale amiabilă sau pe cale judiciară, conform legislaţiei.

(12) La efectuarea controlului de către organul abilitat, în baza reclamaţiei consumatorului, vînzătorul, prestatorul suportă cheltuielile aferente, inclusiv pentru expertize şi încercări (testări), dacă acestea confirmă necorespunderea produsului, serviciului cerinţelor stabilite în actele normative sau declarate.

28 Noiembrie | 2023
„Ziua Ușilor Deschise" - Fii ambasadorul ISSPNPC
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor organizează la data de 30 noiembrie 2023, „Ziua Ușilor Deschise", pentru a sublinia gradul de conștientizare a drepturilor și necesităților consumatorilor, cu tema: Fii ambasadorul ISSPNPC! Această zi constituie o excelentă ocazie pentru ...
27 Noiembrie | 2023
Eveniment de predare și prezentare a unui lot de camere corporale, destinate ...
Mai multă transparență: Camere de corp pentru inspectorii de la ISSPNPC, utilizate în timpul controalelor la antreprenori Un lot de 30 de camere corporale a fost donat Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protectia Consumatorului din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Necesi...
23 Noiembrie | 2023
În atenția mediului de afaceri și a informării consumatorilor
La data de 24 noiembrie curent, va intra în vigoare HG nr. 206 /2023 cu privire la aprobarea regulamentelor și a regulilor din comerțul interior și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului, care stipulează cerințele privind organizarea activităţii de comerț interior, inclusiv comerţul cu amănuntul, comerţul cu ridicata și comerţul...